Manažment kvality

V roku 2008 sa spoločnosť Roner, s.r.o. stala držiteľom certifikátu systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 / ISO 9001:2000. V súčasnosti je spoločnosť Roner, s.r.o. držiteľom certifikátu systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:20016 / ISO 9001:2015. ISO certifikát / ( English )

RONER ISO ZNAČKA
RONER - Politika kvality