Chemikálie

Chemikálie: rôzne organické/anorganické chemikálie

Potrebujete špeciálnu chemikáliu? Kontaktujte nás – spolupracujeme s viacerými výrobcami a určite nájdeme vhodného výrobcu aj pre Vás.

  • Peptides,
  • Peptide
  • Aminoacid Derivatives,
  • Phospholipides,
  • Detergents,
  • Idigogenic Substrates

Viac informácíí o producktoch nájdete na stránkach výrobcu tu.