Komplement fixačné testy

SERION CFT reagencie určené pre test fixácie komplementu, umožňujú klasickou sérologickou metódou stanoviť hladinu špecifických protilátok proti antigénu v sére pre poskytnutie informácie napr. o nedávnej infekcii niektorým patogénom – baktérie, vírusy, parazity a huby.

Klinkutím na tento riadok si môžete stiahnuť kompletný ponukový list vo PDF formáte.

Podkategórie