INFLUENZA A/B VIRUS POOL

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1114 Antigen počet testov: 640, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:16
KFT-R2114 Kontrollantigen / control antigen obsah: 1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R4114 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3114 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10