PARAINFLUENZA VIRUS POOL (1, 2, 3)

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1115 Antigen počet testov: 400, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R2115 Kontrollantigen / control antigen obsah: 1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R4115 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3115 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10