PARAINFLUENZA VIRUS 2

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1117 Antigen počet testov: 400, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R2117 Kontrollantigen / control antigen obsah: 1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R4117 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3117 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10