ADENOVIRUS

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1121 Antigen počet testov: 1280, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:32
KFT-R2121 Kontrollantigen / control antigen obsah: 1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R4121 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3121 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10