COXIELLA BURNETII (Q-FIEBER alebo Q-FEVER)/PHASE2

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1123 Antigen počet testov: 480, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:12
KFT-R2123 Kontrollantigen / control antigen obsah: 1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R4123 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3123 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10