PICORNA VIRUS POOL (Coxsackie-, Echovirus Pool)

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1126 Antigen počet testov: 240, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:6
KFT-R2126 Kontrollantigen / control antigen obsah: 1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R4126 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3126 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10