CYTOMEGALOVIRUS

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1130 Antigen počet testov: 320, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:8
KFT-R2130 Kontrollantigen / control antigen obsah: 1 ml ,riedenie: 1:8
KFT-R4130 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3130 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10