EPSTEIN-BARR VIRUS

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1132 Antigen počet testov: 160, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:4
KFT-R2132 Kontrollantigen / control antigen obsah: 1 ml ,riedenie: 1:4
KFT-R4132 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3132 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10