HERPES SIMPLEX VIRUS 1/2

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1154 Antigen počet testov: 640, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:16
KFT-R2154 Kontrollantigen / control antigen obsah: 1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R4154 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3154 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10