ECHOVIREN POOL (4, 6, 9, 14, 24, 30)

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1180 Antigen počet testov: 240, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:6
KFT-R2180 Kontrollantigen / control antigen obsah: 1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R4180 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3180 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10