VARICELLA-ZOSTER VIRUS

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1191 Antigen počet testov: 480, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:12
KFT-R2191 Kontrollantigen / control antigen obsah: 1 ml ,riedenie: 1:12
KFT-R4191 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3191 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10