LISTERIA MONOCYTOGENES

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R1234 Antigen počet testov: 1200, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:30
KFT-R4234 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R3234 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10