LEPTOSPIRA (BIFLEXA), gruppenspezifisch/group specific

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R9120 Antigen počet testov: 320, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:8
KFT-R3120 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10