COXSACKIEVIRUS A9

Kód Názov Balenie / Počet testov
KFT-R9060 Antigen počet testov: 160, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:4
KFT-R9260 Kontrollantigen / control antigen počet testov: 160, obsah: 1 ml ,riedenie: 1:4
KFT-R9062 Kontrollserum negativ / control serum negative obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10
KFT-R9061 Kontrollserum positiv / control serum positive obsah: 0,1 ml ,riedenie: 1:10