Hepatitida

Kód Názov Balenie / Počet testov
VS9100 Anti HAV IgM 96
VS9112 Anti HBs Ag 96
VS9102 Anti-HAV IgM, IgG 96
VS9104 Anti-HBc monochlonal 192
VS9105 Anti-HBc monochlonal 960
VS9107 Anti-HBs II 96
VS9109 Anti-HBs II 960
VS9098 HAV antibody 96
VS9103 Hbc antibody 96
VS9106 Hbc IgM 96
VS9118 Hbe Ag/Ab 96
VS9120 Hbe monoclonal 96
VS9114 HBs Ag 192
VS9116 HBs Ag 960
VS9123 HCV-Ab 192
VS9128 HDV Ab 96
VS9127 HDV Ag 96
VS9129 HDV IgM 96
VS9130 HEV Ab 96
VS9132 HEV IgM 96