Stanovenie v slinách

Kód Názov Balenie / Počet testov
SL4001 17 alpha OH Progesterone Saliva 96
SL4002 17OH-Progesterone free in saliva 96
SL4003 8OHdG-Check 96
SL4031 Amylase 96
SL4005 Androstenedione free in saliva 96
SL4004 Androstenedione Saliva 96
SL4017 Chromogranin-A 96
SL4024 Collecting Saliva - SALI TUBES 100 96
SL4008 Cortisol free in saliva 96
SL4006 Cortisol Saliva 96
SL4007 Cortisol Saliva - Ultrasensitive 96
SL4010 DHEA free in saliva 96
SL4009 DHEA Saliva 96
SL4011 DHEA-S Saliva 96
SL4014 Estradiol free in saliva 96
SL4012 Estradiol Saliva 96
SL4013 Estradiol Saliva - Ultrasensitive 96
SL4016 Estriol Free in Saliva 96
SL4015 Estriol Saliva 96
SL4030 IgA Saliva 96
SL4019 Progesterone free in saliva 96
SL4018 Progesterone Saliva 96
SL4025 Saliva Collection Device (100 tests) 100
SL4029 Saliva Control Set 3x2ml 1
SL4020 Secretory IgA 96
SL4023 Testosterone free in saliva 96
SL4022 Testosterone Saliva 96
SL4021 Testosterone Saliva - Ultrasensitive 96