Vaskulitída

AR0001 ANA-8S 96
AV001 ANCA-Pro 96
AV004 BPI 96
AV006 Cathepsin G 96
AV005 Elastase 96
AV009 GBM 96
AV007 Lactoferrin 96
AV008 Lysozyme 96
AV003 MPO 96
AV002 PR3 sensitive 96
AV010 Vasculitis-S 96