Aglutinačné testy

Aglutinačne testy patria všeobecne k jednoduchým a najčastejšie používaným in-vitro diagnostickým prostriedkom skúmania sérologickej reakcie vyvolanej príslušným ochorením.

Sú určené na kvalitatívne, ale aj kvantitatívne stanovenie následnej aglutinácie – zhlukovania sa vzniknutého komplexu antigén-protilátka, čo je možné hodnotiť vizuálne alebo pomocou špeciálnej prístrojovej techniky.

Často sa používajú techniky aglutinácie na nosiči, pričom nosičom sú latexové a niekedy aj uhlíkové častice s naviazaným solubilným antigénom alebo protilátkou.

Prednosťou aglutinačných metód sú:

  • jednoduchosť metodiky testu
  • nenáročnosť na laboratórne vybavenie
  • spotreba malého množstva Ab aj Ag
  • krátka inkubačná doba testu
  • vhodné pre „čerstvé infekcie“ – IgM aglutinuje výraznejšie ako IgG
  • možnosť hodnotenie testu vizuálne aj pre semi-kvantitatívne stanovenia
  • nízka cena testu
Kód Názov Balenie / Počet testov
RAT3116 anti Treponema pallidum RPR-CARBON 100
RAT3117 anti Treponema pallidum RPR-CARBON 500
RAT3100 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) 50
RAT3101 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) 100
RAT3102 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) 150
RAT3103 ASO ELEVATED STANDARD 0.5 ML 0.5 mL
RAT3107 C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 50
RAT3108 C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 100
RAT3109 C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 150
RAT3106 D-Dimer 50
RAT3113 Infectious mononucleosis (IM Latex) 50
RAT3111 RHEUMATOID FACTORS (RF) 100
RAT3110 RHEUMATOID FACTORS (RF) SCREENING 50
RAT3112 RHEUMATOID FACTORS (RF) SCREENING 150
RAT3114 Rotavirus 100
RAT3104 Staphylococcus 100
RAT3105 Streptococcus Grouping A, B, C, D, F & G, 6 x 50 300
RAT3115 TPHA (Treponema pallidum) 200