ImunoBlot testy

ImunoBlot sú testy podobné princípu metodiky Western Blot, ktoré pre stanovenie protilátok používajú vysoko čisté antigény nanesené na blotovaciu membránu. Metóda je vhodná na potvrdenie pozitívneho výsledku získaného ELISA metódou.

Hoci antigénové spektrum imunoBlotu nie je identické so spektrom antigénov v ELISA teste, imunoBlot metóda má lepšiu špecifickosť a citlivosť oproti ELISA metóde, najmä pri detekcii protilátok proti boreliám.

Výhody ImunoBlot testu:

  • Umožňuje oddelený dôkaz IgG a IgM alebo IgG a IgA protilátok proti špecifickým antigénom a konfirmáciu výsledkov so skríningovými testami.
  • Vysoká špecificita a citlivosť.


Klinkutím na tento riadok si môžete stiahnuť kompletný ponukový list vo PDF formáte.