Veda a výskum

Rádiochemikálie

  • otvorené rádioaktívne žiariče - rádiofarmaká s obsahom 18F, 99Mo/ 99mTc , 67Ga, 201TI, 111In, 81Rb/81mKr, 32P, 188Re, 186Re , 133Xe, 123I, 131I, 125I d o celkovej jednorázovej aktivity 1 TBq
  • - otvorené rádioaktívne žiariče - rádiochemikálie s obsahom 55Fe, 59Fe, 32P, 33P , 203Hg, 54Mg, 35S, 22Na, 3H, 14C, 36Cl, 51Cr, I09Cd, 57Co, 86Rb, 45Ca, 131I, 125I do celkovej jednorázovej aktivity 40 GBq
  • uzavreté rádioaktívne žiarièe 125I pre brachyterapiu do celkovej jednorázovej aktivity 18,5 GBq
  • Ostatné objednávky vybavujeme pod¾a dohody so zákazníkom.

Naši partneri : ARC | Perkin-Elmer

Povolenie UVZSR