Veda a výskum

Capp

  • Pipety
  • Laboratórne prístroje
  • Pipety s fixným alebo nastaviteľným objemom, vymeniteľné tlačítka pre iné objemy (pipety s fixným objemom) alebo pre kvapaliny s inou viskozitou, špičky
  • Pipetovacie nástavce
  • Dávkovač
  • Špičky, nástavce pre dávkovače (pre rôzne značky dávkovačov, serologické pipety, centrifugačné skúmavky s vrchnákom (falkonky), mikroskúmavky, PCR mikroskúmavky a platne