Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

Plne automatický hematologický analyzátor s možnosťou vyšetrenia 6-populačného diferenciálneho krvného obrazu.  Analyzátor využíva najmodernejšie technológie: farbenie buniek na prítomnosť peroxidázy a detekciu buniek laserovým lúčom. Stanovenie hodnoty hemoglobínu v erytrocytov priamym meraním (nie výpočtom) znamená presnejšie určenie charakteru anémie z parametrov krvného obrazu.

Systém ponúka:

 • Stanovenie počtu leukocytov z dvoch nezávislých meraní
 • Údržbu pomocou technológie UnifluidicsTM  a automatizovaného denného  premývania
 • Zefektívnenie produktivitu práce pomocou automatického vzorkovača vytvárajúceho 75 minút  voľného času 
 • Zníženie potrebu manuálneho spracovania sklíčok a kontroly pomocou technológie WBC a RBC/PLT
CUSTOM_FIELD_PRODUCT_IMAGE

Parametre

Krvný obraz

 • WBC
 • RBC
 • HGB
 • HCT
 • MCV
 • MCH
 • MCHC
 • CHCM
 • RDW
 • HDW
 • CH
 • CHDW
 • PLT
 • PLT
 • MPV
 • PDW
 • PCT

Diferenciálny rozpočet

 • NEUT
 • LYMPH
 • MONO
 • EOS
 • BASO
 • LUC (Large Unstained Cells)

Retykulocyty

 • RETIC
 • MCVr
 • CHCMr
 • RDWr
 • HDWr
 • CHr
 • CHDWr