Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

Systém Atellica® ponúka ideálne riešenie pre väčšie laboratória klinickej chémie. Integruje v sebe imunologické analyzátory a analyzátory klinickej chémie. Systém disponuje novým štandardom v oblasti technológii riadenia vzoriek s patentovanou obojsmernou magnetickou technológiou transportu vzoriek. Flexibilné, škálovateľné, automatizované imunoanalýzy a analýzy klinickej chémie dosahujú vďaka systému Atellica tie najlepšie výsledky.

Systém Atellica® ponúka:

 • 360° kamerový systém, ktorý je navrhnutý tak, aby sa znížili chyby čítania čiarového kódu a chyby pri manipuláci so vzorkami
 • Zdokonalený software pre optimálne plánovanie chodu laboratória
 • Automatizované plánovanie a dodávky kontrol a kalibrátorov
 • Tablet na monitorovanie a kontrolu systému

Parametre

Diabetes

 • Fructosamine
 • Hemoglobin A1c (Enzymatic)

Toxikológia

 • 6-Acetylmorphine (6-AM)*
 • Acetaminophen
 • Amphetamines
 • Barbiturates, Urine
 • Barbiturates, Serum*
 • Benzodiazepines, Urine
 • Benzodiazepines, Serum*
 • Buprenorphine*
 • Cannabinoids (THC)
 • Cocaine Metabolite
 • Ecstasy
 • Ethyl Alcohol
 • Ethyl Glucuronide (EtG)†
 • Fentanyl†§
 • Lysergic Acid Diethylamide (LSD)*
 • Methadone
 • Methadone Metabolite (EDDP)
 • Methaqualone*
 • Opiates
 • Oxycodone
 • Phencyclidine
 • Propoxyphene
 • Salicylate
 • Tricyclic Antidepressants*

Biochémia

 • Alanine Aminotransferase (ALT)
 • Alanine Aminotransferase (P5P)‡
 • Albumin (BCG)
 • Albumin (BCP)
 • Aldolase†§
 • Alkaline Phosphatase
 • Ammonia
 • Amylase
 • Angiotensin-converting enzyme (ACE)†§
 • Aspartate Aminotransferase (AST)
 • Aspartate Aminotransferase (P5P)‡
 • Bilirubin, Direct
 • Bilirubin, Total
 • Calcium (Arsenazo)
 • Calcium (CPC)
 • Carbon Dioxide
 • Chloride
 • Cholesterol
 • Cholinesterase
 • CKMB (Activity)†§
 • Copper†§
 • Creatine Kinase
 • Creatinine
 • Creatinine (Enzymatic)
 • Gamma-Glutamyl Transferase (GGT)
 • Glucose (Hexokinase)
 • Glucose (Oxidase)
 • HDL Cholesterol
 • Iron
 • Lactate
 • Lactate Dehydrogenase (L-P)
 • LDL Cholesterol
 • Lipase
 • Magnesium
 • Microalbumin
 • Pancreatic Amylase
 • Phosphorus
 • Potassium
 • Sodium
 • Total Bile Acid†§
 • Total Iron Binding Capacity (TIBC)
 • Total Protein
 • Total Protein, Urine
 • Triglycerides
 • Urea Nitrogen (BUN)
 • Uric Acid
 • Zinc†§

Imunosupresíva

 • Mycophenolic Acid
 • Tacrolimus

Špecifické proteíny

 • α1-Acid Glycoprotein (AAG)
 • α1-Antitrypsin (AAT)
 • Antistreptolysin O (ASO)
 • Apolipoprotein A-1
 • Apolipoprotein B
 • ß-2 Microglobulin
 • Ceruloplasmin†
 • Complement C3
 • Complement C4
 • CRP
 • CRP, High Sensitivity
 • CRP, Wide Range
 • Cystatin C
 • Free Light Chain kappa*
 • Free Light Chain lambda*
 • Haptoglobin
 • Immunoglobulin A (IgA)
 • Immunoglobulin G (IgG)
 • Immunoglobulin M (IgM)
 • Lipoprotein(a)
 • Prealbumin
 • Rheumatoid Factor (RF)
 • Soluble Transferrin Receptor (sTfR)†
 • Transferrin

Monitorovanie liečiv

 • Amikacin*
 • Caffeine*
 • Carbamazepine
 • Digoxin
 • Gentamicin
 • Lidocaine
 • Lithium
 • Methotrexate†
 • N-Acetylprocainamide (NAPA)
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Procainamide
 • Theophylline
 • Tobramycin
 • Valproic Acid
 • Vancomycin

Anémia

 • Active-B12
 • EPO
 • Ferritin
 • Folate
 • RBC Folate
 • Vitamin B12

Autoimunita

 • Anti-CCP

Metabolizmus

 • Intact PTH
 • Vitamin D Total

Kardiológia

 • BNP
 • CKMB (Mass)
 • High-Sensitivity Troponin I (TnIH)
 • Myoglobin
 • NT-proBNP

Rastové hormóny

 • Growth Hormone (hGH)§
 • IGFBP-3§
 • IGF-1§

Hepatitída

 • Anti-HBe
 • Anti-HBs 2
 • HAV IgM
 • HAV Total
 • HBc IgM
 • HBc Total
 • HBeAg
 • HBsAg II
 • HBsAg II Quant
 • HBsAg Confirmatory
 • HCV**

HIV

 • HIV 1/O/2 Enhanced (EHIV)††
 • HIV Ag/Ab Combo (CHIV)††

Zápalové markery

 • IgE, Total
 • IL-6§
 • LBP§

Fibróza pečene

 • Enhanced Liver Fibrosis (ELF™) Test
 • HA (ELF Test)
 • PIIINP (ELF Test)
 • TIMP-1 (ELF Test)

Metabolizmus

 • ACTH§
 • Cortisol
 • Homocysteine

Onkológia

 • AFP
 • BR 27.29
 • CA 125II™‡‡
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • Calcitonin
 • CEA
 • Complexed PSA
 • Free PSA
 • PSA
 • Serum HER-2/neu

Endokrinológia

 • Androstenedione§
 • Anti-Mullerian Hormone (AMH)§
 • DHEAS
 • Enhanced Estradiol
 • Free ß-hCG
 • FSH
 • hCG
 • LH
 • PAPP-A
 • PlGF§
 • Progesterone
 • Prolactin
 • sFLT-1§
 • SHBG
 • Testosterone II

Sepsa

 • Procalcitonin (PCT)

Špeciálne

 • EBV-EBNA IgG§
 • EBV-VCA IgG§
 • EBV-VCA IgM§
 • Syphilis

Monitorovanie liečiv

 • Digitoxin
 • Digoxin

Tyroidné

 • Anti-TG
 • Anti-TPO
 • Free T3
 • Free T4
 • Thyroglobulin (Tg)§
 • Total T3
 • Total T4
 • TSH3-Ultra
 • T Uptake

Serológia

 • CMV IgG
 • CMV IgM§
 • Herpes-1 IgG§
 • Herpes-2 IgG§
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Toxoplasma IgG
 • Toxoplasma IgM