Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

Systém Dimension® EXL™ 200  je vo svojej triede najlepším spojením chemického a imuno testovania do jednej platformy s výkonom a technológiou, ktorú očakávate od integrovaného systému vyspelejšej generácie. Zdokonalená chemiluminiscenčná technológia je súčasťou kompaktného analyzátora Dimmension EXL 200, vhodného predovšetkým pre malé a stredé laboratóriá.

Systém Dimension® EXL™ 200 ponúka: 

 • zabudovanú technológiu LOCI® pre spoľahlivé výsledky
 • konsolidáciu chemického a imuno testovania do jednej platformy
 • zvýšenie výkonu práce vďaka paralelnému testovaniu
 • výkon 627 testov za hodinu

Výrobca: Siemens

CUSTOM_FIELD_PRODUCT_IMAGE

Parametre

Anémia

 • Ferritin
 • Folate
 • Vitamin B12

Metabolizmus

 • Vitamin D Total

Kardiológia

 • BNP
 • CKMB Mass
 • hsCRP
 • High-Sensitivity Troponin I
 • Myoglobin
 • NT-proBNP
 • Troponin I

Diabetes

 • Fructosamine
 • Hemoglobin A1c

Toxikológia

 • 6-Acetylmorphine (6-AM)
 • Acetaminophen
 • Amphetamines
 • Barbiturates, Urine
 • Barbiturates, Serum
 • Benzodiazepines, Urine
 • Benzodiazepines, Serum
 • Buprenorphine
 • Cannabinoids (THC)
 • Cocaine Metabolite
 • Ecstasy
 • Ethyl Alcohol
 • Methadone
 • Methaqualone
 • Opiates
 • Phencyclidine
 • Propoxyphene
 • Salicylate
 • Tricyclic Antidepressants

Biochémia

 • Acid Phosphatase
 • Alanine Aminotransferase (ALT)
 • Albumin (BCP)
 • Aldolase
 • Alkaline Phosphatase (ALP)
 • Ammonia
 • Amylase
 • Aspartate Aminotransferase
 • Bilirubin, Direct
 • Bilirubin, Total
 • Calcium (CPC)
 • Carbon Dioxide, Enzymatic
 • Chloride
 • Cholesterol
 • Cholinesterase
 • Creatinine
 • Creatinine, Enzymatic
 • Creatine Kinase
 • Dibucaine Number
 • Gamma Glutamyltransferase (GGT)
 • Glucose
 • HDL Cholesterol
 • Hemolyzed Glucose
 • Iron
 • Lactate
 • Lactate Dehydrogenase
 • LDL Cholesterol
 • Lipase
 • Magnesium
 • Microalbumin
 • Pancreatic Amylase
 • Phosphorus
 • Potassium
 • Pseudocholinesterase
 • Sodium
 • Total Iron Binding Capacity
 • Total Protein
 • Total Protein (CSF/Urine)
 • Triglycerides
 • Urea Nitrogen (BUN)
 • Uric Acid

Imunosupresíva

 • Cyclosporine
 • Cyclosporine, Extended Range
 • Everolimus
 • Mycophenolic Acid
 • Sirolimus
 • Tacrolimus

Onkológia

 • Free PSA
 • Total PSA

Reprodukčná endokrinológia

 • hCG

Špecifické proteíny

 • α1-Acid Glycoprotein
 • β-2 Microglobulin Latex
 • Antistreptolysin O (ASO)
 • Apolipoprotein A-I
 • Apolipoprotein B
 • Ceruloplasmin
 • Complement C3
 • Complement C4
 • CRP
 • CRP, Extended Range
 • Haptoglobin
 • Immunoglobulin A
 • Immunoglobulin G
 • Immunoglobulin M
 • Kappa light chains
 • Lambda light chains
 • Lipoprotein (a) Ultra
 • Prealbumin
 • Rheumatoid Factor (RF)
 • Transferrin

Monitorovanie liečiv

 • Amikacin
 • Caffeine
 • Carbamazepine
 • Digitoxin
 • Digoxin
 • Gabapentin
 • Gentamicin
 • Lamotrigine
 • Levetiracetam
 • Lidocaine
 • Lithium
 • Methotrexate
 • N-Acetylprocainamide (NAPA)
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Procainamide
 • Theophylline
 • Tobramycin
 • Topiramate
 • Valproic Acid
 • Vancomycin
 • Zonisamide

Tyroidné

 • Free T3
 • Free T4
 • T Uptake
 • Total T4
 • TSH