Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

POCT systém na meranie krvných plynov, elektrolytov a metabolitov. rýchle a presné výsledky krvných plynov, elektrolytov a metabolitov na zhodnotenie stavu pacienta v ambulantnom prostredí. Systém redukuje oneskorenie, potenciálne chyby a omyly pri transporte vzorky.

Systém epoc ponúka:

 • Jednorázové kazety skladované pri izbovej teplote
 • Nutnosť použiť len 92 μl krvi
 • Možnosť stanoviť 11 meraných parametrov a 12 kalkulovaných parametrov
 • Automatickú kalibráciu pri každom meraní
 • Integrovanú čítačku čiarových kódov
 • Bezdrôtové pripojenie k informačnému systému, alebo k tlačiarni

 

CUSTOM_FIELD_PRODUCT_IMAGE

Parametre

Merané parametre

 • pH
 • pCO2
 • pO2
 • Na+
 • Cl-
 • K+
 • Ca++
 • Glu
 • Lac
 • Hct
 • Crea

Kalkulované parametre

 • cTCO2
 • cHCO3-
 • BE(b)
 • BE(ecf)
 • sCO2
 • cHgb
 • AgapK