Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

Analyzátor DCA Vantage poskytuje starostlivosť o diabetického pacienta pomocou klinicky overených testov na HbA1c, albumín, kreatinín a pomer albumín/kreatinín (A:C). Je dostatočne jednoduchý na to, aby ste ho mohli používať vo svojej ambulancii alebo na klinike, a je zároveň dostatočne výkonný na zabezpečenie výsledku v laboratórnej kvalite.Analyzátor využíva spektrofotometriu - analyzuje intenzitu svetla prechádzajúceho cez optické okienko kazety a výsledky merania vykazuje v klinicky významných jednotkách. Používateľ nemusí robiť žiadne ďalšie výpočty.

Systém DCA Vantage ponúka:

  • Možnosť testovania HbA1c z 1μL krvi
  • Výsledky HbA1c do 6 minút
  • Testovanie mikroalbumínu umožňujúce včasné odhalenie ochorenia obličiek
  • Jjednoduchú a efektívnu obsluhu bez prípravy vzorky a reagencie
  • Tlačené záznamy pacienta a elektronický prenos do LIS alebo elektronického zdravotného záznamu
  • Grafy trendov umožňujú komplexnejší manažment pacienta
CUSTOM_FIELD_PRODUCT_IMAGE