Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

POCT analyzátor pre rýchle kvantitatívne vyhodnotenie širokého spektra parametrov za pomoci nefelometrickej metódy. Analýza pomocou nefelometrie zabezpečí rýchle vyhodnotenie zo vzorky krvi, pričom stačí použiť kvapku periférnej krvi. Analýza pomocou 4 kanálov zabezpečí rýchle testovanie pre malé laboratóriá či v ambulantnom prostredí.

Systém INVBIO Huricane ponúka:

 • Široké spektrum parametrov
 • 4 kanálové rozhranie
 • Vysokú senzitivitu a stabilitu systému
 • Bez nutnosti inkubácie vzoriek
 • Čítačku kódov
 • Externú tlačiareň

 

 

 

CUSTOM_FIELD_PRODUCT_IMAGE

Parametre

 • CRP
 • Hs CRP PCT
 • NT-proBNP D-Dimer
 • Homocysteine(HCY) cTroponin I
 • Myoglobin (mLAB) CK-MB
 • Ferritin Cysc
 • a-1-MG β2-MG
 • RF (Rheumatoid Factor) ASO (Antistreptolysin O)
 • Anti-CCP AFP (a-fetoprotein) IgM IgG
 • IgA HBA1C
 • LP-PLA2 H-FABP
 • NGAL HCG
 • PA Prealbumin PGI/PGII
 • Lp(a) SAA Serun amyloid protein
 • TRF transferrin ADA adenosine deaminase
 • PA Prealbumin Myohemoglobin(Myo)
 • Retinol Blinding Protein(RBP)