Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

V roku 2008 sa spoločnosť Roner, s.r.o. stala držiteľom certifikátu systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 / ISO 9001:2000. V súčasnosti je spoločnosť Roner, s.r.o. držiteľom certifikátu systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:20016 / ISO 9001:2015.

ISO certifikát ( SK ) / ISO certificate ( EN )