Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

Získava sa z krvi hospodárskych zvierat, ktoré sú pod stálou veterinárnou kontrolou. Krvné odbery vykonáva veterinárny pracovník za aseptických podmienok, bez toho, aby bolo zviera utratené alebo zbytočne týrané. Mechanicky alebo chemicky sa stabilizuje a je dodávaná v sklenených obaloch bez fibrínu a sklenených guľôčiek.
Všetky vyrábané typy sér sú dodávané buď v natívnej forme alebo vo forme tepelne inaktivovaného séra.
Produkované séra sa expedujú až po vykonaní mikrobiologických, fyzikálnych a biochemických vyšetrení a stanovení rastových vlastností pre vybrané typy bunkových kultúr a línií.

Krvinky v alseweri

Sú určené pre sérologické, imunochemické a hematologické metódy.

Špeciálne séra pre tkanivové kultúry (t.k.)

Séra sú expedované v zmrazenom stave a je nutné ich uchovávať pri teplote -15°C. Rozmrazovanie treba vykonávať pomaly a tesne pred použitím. Výrobca ručí za kvalitu dodávaných sér pri dodržaní vyššie uvedených podmienok po dobu 12 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
V pounce sú nasledovné:

  • prekolostrálne teľacie sérum
  • teľacie darcovské sérum
  • špeciálne bovinné sérum
  • sérum brezivých kráv