Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

Naša spoločnosť zastupuje popredného výrobcu rádioaktívnych implantátov (nazývaných aj rádioaktívne zrná) Eckert & Ziegler BEBIG, ktoré sú celosvetovo využívané pri permanentnej implantácii v brachyterapii prostaty. Ide o vysoko efektívnu liečbu s priaznivým spektrom nežiaducich účinkov, predovšetkým u pacientov s nízkym štádiom karcinómu prostaty.