Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

V spoločnosti Roner, s.r.o. sa zaväzujeme zlepšovať životy všetkých, ktorým slúžime. Pre nás to znamená usilovať sa o pozitívny rozdiel pre našich zamestnancov, partnerov, pacientov a miestne komunity, v ktorých pôsobíme.

Roner, s.r.o. neustále posilňuje a rozširuje svoje produktové portfólio. Naším cieľom je posunúť odvetvie laboratórnej diagnostiky a zdravotníckych pomôcok vpred vďaka kvalitným inovatívnym produktom, ktoré zabezpečia efektívnu diagnostiku a liečbu pacienta. Prostredníctvom včasného dodania tovaru, neustálej vysokej kvality, flexibilných výrobných procesov a stáleho zlepšovania sa snažíme vyhovieť potrebám našich zákazníkov a očakávaniam našich dodávateľov. Zaväzujeme sa tiež plniť všetky regulačné požiadavky a udržiavať efektívny systém kvality.

Sme hrdí, že môžeme vystupovať ako dôveryhodný partner a čerpať z rozsiahlych skúseností s cieľom zabezpečiť vynikajúcu spoľahlivosť služieb.