Klinická biochémia a imunológia

FIA 8000

Kvantitatívny biochemický analyzátor FIA 8000 vyhodnocuje rozhodujúce parametre v biochemickej analýze. Komplex antigénu vo vzorke, zlatom značenej monoklonálnej protilátky a monoklonálnej protilátky naviazanej na testovaciu líniu sa prejaví sfarbením v reagenčnej kazete. Intenzitu farby tohto komplexu FIA 8000 zmeria fotoelektrickým signálom, pričom parametre kvantitatívne vyhodnotí.

Product image

INVBIO Hurricane

POCT analyzátor pre rýchle kvantitatívne vyhodnotenie širokého spektra parametrov za pomoci nefelometrickej metódy. Analýza pomocou nefelometrie zabezpečí rýchle vyhodnotenie zo vzorky krvi, pričom stačí použiť kvapku periférnej krvi. Analýza pomocou 4 kanálov zabezpečí rýchle testovanie pre malé laboratóriá či v ambulantnom prostredí.

Product image

INVBIO RX

POCT analyzátor pre rýchle kvantitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie širokého spektra parametrov za pomoci optoelektronického detektora. Vyhodnotenie krvi za pár minút je možné aj z kvapky periférnej krvi. Jednoduché použitie a malérozmery analyzátor predurčujú do malých laboratórií alebo do ambulantného prostredia.

Product image

Analýza krvných plynov

epoc

POCT systém na meranie krvných plynov, elektrolytov a metabolitov. rýchle a presné výsledky krvných plynov, elektrolytov a metabolitov na zhodnotenie stavu pacienta v ambulantnom prostredí. Systém redukuje oneskorenie, potenciálne chyby a omyly pri transporte vzorky.

Product image

RAPIDPoint® 500

Plnoautomatický Point-of-care analyzátor krvných plynov. Efektívny unikátny systém vhodný pre laboratórne testovanie aj ako point of care testing, hľavne vďaka jednoduchej obsluhe a minimálnej údržbe. Systém zaručuje maximálny výkon a efektívnosť a je navrhnutý na báze kazetového systému. Kalibrácia a kontrola kvality je plne automatizovaná. Jednoduché spracovávanie viacero typov vzoriek: plná krv (arteriálna a venózna), pleurálna tekutina a dialyzát zabezpečuje efektívnosť využitia.

Product image

Analýza moču

Clinitek Status Plus

Poloautomatický reflektančný analyzátor na chemické vyšetrenie moču. Jednoduchá obsluha a softvér, pričom systém je zároveň vybavený dotykovým displejom. Pomocou močového diagnostického prúžku sa hodnotí 10 testovaných parametrov, močový diagnostický prúžok je taktiež vybavený ID políčkom – zónou, ktorá umožňuje jeho automatickú identifikáciu, kontrolu kvality a vyhodnocuje interferencie spôsobené vzorkou.

Product image

Diabetes

DCA Vantage

Analyzátor DCA Vantage poskytuje starostlivosť o diabetického pacienta pomocou klinicky overených testov na HbA1c, albumín, kreatinín a pomer albumín/kreatinín (A:C). Je dostatočne jednoduchý na to, aby ste ho mohli používať vo svojej ambulancii alebo na klinike, a je zároveň dostatočne výkonný na zabezpečenie výsledku v laboratórnej kvalite.Analyzátor využíva spektrofotometriu - analyzuje intenzitu svetla prechádzajúceho cez optické okienko kazety a výsledky merania vykazuje v klinicky významných jednotkách. Používateľ nemusí robiť žiadne ďalšie výpočty.

Product image