Klinická biochémia

Atellica®

Systém Atellica® ponúka ideálne riešenie pre väčšie laboratória klinickej chémie. Integruje v sebe imunologické analyzátory a analyzátory klinickej chémie. Systém disponuje novým štandardom v oblasti technológii riadenia vzoriek s patentovanou obojsmernou magnetickou technológiou transportu vzoriek. Flexibilné, škálovateľné, automatizované imunoanalýzy a analýzy klinickej chémie dosahujú vďaka systému Atellica tie najlepšie výsledky.

Product image

Dimension® EXL™ 200

Systém Dimension® EXL™ 200  je vo svojej triede najlepším spojením chemického a imuno testovania do jednej platformy s výkonom a technológiou, ktorú očakávate od integrovaného systému vyspelejšej generácie. Zdokonalená chemiluminiscenčná technológia je súčasťou kompaktného analyzátora Dimmension EXL 200, vhodného predovšetkým pre malé a stredé laboratóriá.

Product image

FIA 8000

Kvantitatívny biochemický analyzátor FIA 8000 vyhodnocuje rozhodujúce parametre v biochemickej analýze. Komplex antigénu vo vzorke, zlatom značenej monoklonálnej protilátky a monoklonálnej protilátky naviazanej na testovaciu líniu sa prejaví sfarbením v reagenčnej kazete. Intenzitu farby tohto komplexu FIA 8000 zmeria fotoelektrickým signálom, pričom parametre kvantitatívne vyhodnotí.

Product image

Hematológia

ADVIA® 120

Plne automatický hematologický analyzátor s možnosťou vyšetrenia 6-populačného diferenciálneho krvného obrazu.  Analyzátor využíva najmodernejšie technológie: farbenie buniek na prítomnosť peroxidázy a detekciu buniek laserovým lúčom. Stanovenie hodnoty hemoglobínu v erytrocytov priamym meraním (nie výpočtom) znamená presnejšie určenie charakteru anémie z parametrov krvného obrazu.

Product image

ADVIA® 2120i

Plne automatický hematologický analyzátor s možnosťou vyšetrenia 6-populačného diferenciálneho krvného obrazu určený pre stredné a veľké laboratóriá. Automatizuje prácu hematológie bez potreby veľkých systémov, drahých farbív alebo reflexného testovania.

ADVIA®360

Hematologický analyzátor využívajúci impedančnú metódu pre krvný obraz a absorbanciu pre hemoglobín.Umožňuje určenie 22 parametrov vrátane 3-populačného diferenciálu leukocytov.

Product image

Tosoh G7

HPLC analyzátor na stanovenie glykovaného hemoglobínu s presnou separáciou a kvantifikáciou HbA1c s automatickou elimináciou labilnej frakcie. Rýchla separácia 6 frakcií - HbA1a, HbA1b, HbF, HbAo, HbA1c-L a HbA1c-S , pričom stanovenia je možné vykonať priamo z plnej žilovej krvi , ako aj z hemolyzátu.

Hemostáza

BFT II

Analyzátor BFT II  kombinuje výhody mechanických a foto-optických princípov merania  pomocou  turbodenzitometrického detekčného zariadenia. Poloautomatický, dvojkanálový koagulometer je ideálny pre malé laboratóriá vykonávajúce rutinné koagulačné testy.

Product image

Sysmex® CA-660

Kompaktný, plne automatický optický koagulometr pre koagulačné, chromogénne a imunologické testy. Systém obsahuje 14 voľne programovateľných metód v pamäti, pričom ku každej metóde môže byť uložená kalibračná krivka. Súčasne je možné spracovávať až 5 parametrov na vzorku.

Product image

Sysmex® CS-2000i

Plne automatický optický koagulometr pre súčasné vykonávanie koagulačných, chromogénnych a imunologických testov. Minimalizuje preanalytické chyby vďaka zabudovanej preanalytické kontrole vzoriek. Prístroj existuje vo variante bez cap-piercing systémom (CS-2000i) alebo s cap- piercing  systému (CS-2100).

Product image

Sysmex® CS-2500

Plne automatický optický koagulometr schopný vykonávať koagulačné, chromogénne, imunologické a agregometrické testy. Súčasne možno vložiť až 50 vzoriek.  Okrem toho minimalizuje preanalytické chyby vďaka zabudovanej preanalytické kontrole vzoriek.Je vhodný pre stredné laboratóriá ako pokračovateľ prístroja Sysmex CA-1500.

Product image

Imunológia

Immulite® 2000 XPi

Imunochemický analytický systém IMMULITE 2000 bol navrhnutý špeciálne pre dosiahnutie optimálnej efektívnosti a konsolidácie v stredne veľkých a veľkých laboratóriách. Kombinuje alergologické a špecializované imunochemické testovanie na jednej analytickej platforme s mnohými zaujímavými charakteristikami, čo laboratóriu zabezpečuje vyššiu efektívnosť.

Product image

Analýza moču

Atellica® 1500

Automatizovaný systém pre močovú analýzu . Zjednocuje spoľahlivý automatizovaný chemický močový analyzátor a  analyzátor močového sedimentu v jednu úplne automatizovanú močovú linku. Tento nový a efektívny prístroj vám umožní ušetriť čas, získať výsledky rýchlejšie a kvalitnejšie, pracovať ekonomickejšie a efektívne zvládnuť zvyšujúce sa nároky na močovú analýzu.

Product image

CLINITEK® Novus

Plne automatizovaný stolný analyzátor pre močovú analýzu vyznačujúci sa zvýšenou produktivitou vďaka testovacím kazetám. Kombinuje osvedčenú technológiu dry-pad a ľahko použiteľné testovacie kazety, čo pomáha zabezpečiť štandardizované výsledky testov a maximálnu produktivitu v zaneprázdnených laboratóriách.

Product image

Plazmatické proteíny

Atellica NEPH 630

Systém Atellica® NEPH 630 je špeciálny nefelometrický analyzátor plazmatické proteíny. Systém ponúka najširšiu ponuku testov na určenie proteínov z moču, CSF, plazmy a séra. S inovatívnymi testami vrátane novyých FLC, CDT a BTP testov systém podporuje vyhodnocovanie a monitorovanie kardiovaskulárneho rizika, ochorení obličiek, neurologických porúch a iných chorôb.

Product image

BN ProSpec

Systém BN ProSpec je kompaktný systém, ktorý ponúka konsolidované menu špecializovaných a rutinných reagencií pre spoľahlivé testovanie plazmových proteínov, vrátane vyhodnotenia kardiologického rizika, chorôb obličiek, nutričného vyhodnotenia a vyhodnotenia železa a anémie, ako aj inovatívnych markerov ako napr. Cystatin C a marker alkoholizmu (CDT).

Product image