Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

Plne automatický optický koagulometr pre súčasné vykonávanie koagulačných, chromogénnych a imunologických testov. Minimalizuje preanalytické chyby vďaka zabudovanej preanalytické kontrole vzoriek. Prístroj existuje vo variante bez cap-piercing systémom (CS-2000i) alebo s cap- piercing  systému (CS-2100).

Systém Sysmex® CS-2000i ponúka:

 • Analýzu hemolytických, ikterických a lipemických  vzoriek pacientov pri 3 vlnových dĺžkach: 405 nm, 575 nm a 660 nm
 • Užívateľom zadefinované kritériá umožňujú automatické vykonávanie testov
 • Možnosť akceptovať alebo zamietať výsledky vzorky na základe nesprávneho objemu podľa užívateľom naprogramovaných nastavení
 • Simultánne snímanie koagulačných reakcií pri viacerých vlnových dĺžkach  pri 340 nm, 405 nm, 575 nm, 660 nm a 800 nm
CUSTOM_FIELD_PRODUCT_IMAGE

Parametre

 • PT
 • APTT
 • Fibrinogén
 • Trombínový čas
 • Batroxobínový čas
 • Deficit koagulačných faktorov
 • Lupus antikoagulans
 • Systém proteínu C
 • Heparín
 • Antitrombín
 • D-Dimér
 • Von Willebrand faktor
 • alfa 2- antiplazmín
 • Plazminogén,
 • Faktor VIII
 • Faktor XIII