Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

HPLC analyzátor na stanovenie glykovaného hemoglobínu s presnou separáciou a kvantifikáciou HbA1c s automatickou elimináciou labilnej frakcie. Rýchla separácia 6 frakcií - HbA1a, HbA1b, HbF, HbAo, HbA1c-L a HbA1c-S , pričom stanovenia je možné vykonať priamo z plnej žilovej krvi , ako aj z hemolyzátu.

Systém Tosoh G7 ponúka:

  • Cap piercing systém
  • Integrovaú čítačku čiarových kódov  
  • Podávač na 90 vzoriek a statimovú pozíciu
  • Pplne automatizovanú údržbu
  • Životnosť kolóny 6 000 nástrekov a jej ľahkú výmenu
  • Výstup dát podľa IFCC (mmol/mol)