Roner, s.r.o.

tel./fax.: +421 2 555 63 055
email: roner@roner.sk
web: www.roner.sk

Analyzátor BFT II  kombinuje výhody mechanických a foto-optických princípov merania  pomocou  turbodenzitometrického detekčného zariadenia. Poloautomatický, dvojkanálový koagulometer je ideálny pre malé laboratóriá vykonávajúce rutinné koagulačné testy.

Systém BFT II ponúka:

 • Kryt chrániaci pred svetlom znižujúci riziko chýb urobených užívateľom tak, že uchováva pipetovací kanál uzatvorený až do zasunutia kyvety
 • Preddefinované testy s uloženými kalibračnými krivkami
 • Automatický výpočet PT v sekundách, % z normy, INR, Fibrinogen v mg/dL alebo g/L
 • Dvojité meracie kanály umožňujúce simultánne stanovenia
 • Testovanie polovičnej dávky a jednej kyvety si vyžaduje minimálny objem vzorky
 • Zabudovanú tepelná tlačiareň
CUSTOM_FIELD_PRODUCT_IMAGE

Parametre

 • Protrombín
 • Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas
 • Fibrinogén
 • Trombínový čas
 • Lupus LA1, LA2
 • Protein C
 • Factor II-Dade Innovin
 • Factor II-Thromborel S
 • Factor V-Dade Innovin
 • Factor V-Thromborel S
 • Factor VII-Dade Innovin
 • Factor VII-Thromborel S
 • Factor VIII-Dade Actin
 • Factor VIII-Pathromtin SL
 • Factor IX-Dade Actin
 • Factor IX-Pathromtin SL
 • Factor X-Dade Innovin
 • Factor X-Thromborel S
 • Factor XI-Dade Actin
 • Factor XI-Pathromtin SL
 • Factor XII-Dade Actin
 • Factor XII-Pathromtin SL